Wielkopolskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

Skład osobowy

Skład osobowy Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa (kadencja 2023-2026) wybrany (i ukonstytuowany) na Zebraniu Instruktorów Krajoznawstwa Wielkopolski w dniu 16 kwietnia 2023 r. w Poznaniu:

  • Marcin Adasiak - przewodniczący,
  • Paweł Anders - z-ca przewodniczącego,
  • Maria Staszak - sekretarz,
  • Marcin Klemeński - członek,
  • Małgorzata Walczak-Kubiak - członek.

Wzorem lat ubiegłych Wielkopolskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa pełni jednocześnie rolę Wielkopolskiej Komisji Krajoznawczej w ramach Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK.

Kadencja w latach 2018-2023