Znakowane szlaki piesze okolic Kalisza

"Zielonym" Im. Powstania Wielkopolskiego Do Nowych Skalmierzyc

Dla uczczenia wydarzeń, jakie miały miejsce na pograniczu rosyjsko - pruskim na przełomie 1918 i 1919 roku, kaliscy PTTK-owcy wyznakowali w2000 roku szlak turystyczny im. Powstania Wielkopolskiego o długości 11 km. Rozpoczyna się on przy ulicy Wrocławskiej (przystanek KLA) w dzielnicy Kalisza - Szczypiornie, skąd ulicą 29 Pułku wiedzie obok zespołu dawnych koszar z początku XX wieku (obecnie Ośrodek Szkolenia Służb Więziennych). Od strony ulicy Wrocławskiej na przybudówkach umieszczono tablice upamiętniające ten jedyny zwycięski narodowowyzwoleńczy zryw.

Po około 500 m od szlaku odchodzi w prawo asfaltówką, którą dojść można do odnowionego niedawno cmentarza ukraińskiego. Po minięciu zabudowy szlak wkracza na teren gminy Nowe Skalmierzyce i wiedzie szeroką drogą wśród pól, doprowadzając do wsi Boczków. Mija po lewej budynek remizy strażackiej oraz zniszczony dwór z końca XIX wieku. Na skrzyżowaniu (2,5 km) znajduje się pomnik z 1982 roku ku czci Jana Mertki, żołnierza batalionu pogranicznego, poległego pod Boczkowem 27 grudnia 1918 roku (przed oficjalnym wybuchem powstania). W pobliżu widoczny jest piętrowy budynek dawnej pruskiej strażnicy granicznej.

W tym miejscu szlak skręca w lewo, mija po prawej zespół czworaków, nieco dalej kapliczkę z 1928 roku z drewnianą figurą Matki Boskiej, przeniesioną z kościoła w Skalmierzycach i na kolejnym skrzyżowaniu skręca w prawo w drogę gruntową wysadzaną drzewami.600 metrów za ostatnim gospodarstwem skręca w lewo (na południe) i doprowadza do szosy na zachodnim skraju wsi Gniazdów; tu skręca w prawo, by po kilkuset metrach (gdy szosa dochodzi w prawo) ostro skręcić w lewo. Drogą polną wysadzaną rzadko drzewami szlak doprowadza do zabudowań w Skalmierzycach. Na trzecim skrzyżowaniu skręca w lewo i drogą asfaltową zmierza w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą Ostrowską (9,5 km). Tu po lewej budynek Urzędu Gminy, na wprost Dom Katolicki z 1909 roku, a na nim tablica z 1979 roku upamiętniająca siedzibę Banku Ludowego oraz ośrodek przygotowań i miejsce, skąd wyruszył oddział powstańczy w 1918 roku. Przed budynkiem rośnie dąb - pomnik posadzony 11 listopada 1919 roku w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości. Nieco w prawo wart odwiedzenia kościół św. Katarzyny z 1791 roku z kaplicą Matki Boskiej z 1621 roku (cudowny obraz) i witrażami W. Tetmajera. Szlak przyjmuje teraz kierunek północno - wschodni i po 300 m wkracza do Nowych Skalmierzyc, skręca w prawo skos, mijając po lewo stojący na skraju skweru pomnik powstańców wielkopolskich z 1978 roku. Tworzą go dwa słupy (symbolizujące zabory rosyjski i pruski), spod których wybuchają płomienie; u podstawy tablica oraz nazwy miejscowości upamiętnionych walkami w latach 1918 - 1919. Następnie ulicami Podkocką (po lewej boisko szkoły im. Powst. Wlkp.),Kolejową (po prawej domy z 1910 roku; jeszcze kilka lat temu wiódł tędy tor kolejowy - obecnie trawnik - do dawnej stacji) i Świerczewskiego dochodzimy do placu Wolności, gdzie przed budynkiem dawnego dworca kolejowego z około 1895 roku, przy przystanku KLA, szlak się kończy (11,0 km).

Piotr Wencfel