Znakowane szlaki okolic Kalisza

Rowerem z Russowa do Gołuchowa

W 2001 roku Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Kaliszu opracowała i wyznakowała w terenie pierwszy w okolicy rezerwowy szlak turystyczny. Jest to szlak żółty, liczący 16 km.

Rozpoczyna się on przed parkiem w Russowie (0,0 km), gdzie przed wyruszeniem na trasę zwiedzić można Muzeum Marii Dąbrowskiej oraz skansen budownictwa dawnej wsi Kaliskiej. Stąd kierujemy się na zachód drogą gruntową, zostawiając po prawej w oddali młyn. W obniżeniu terenu za ostatnimi budynkami (po lewej) szlak wkracza na teren gminy Blizanów i drogą polną, a później asfaltową, wiedzie do drewnianego kościółka pw. św. Jana Chrzciciela z 1 połowy XVIII wieku w Pamięcinie (3,4 km). Przez około 1,5 km szlak prowadzi szosą łączącą Kalisz z Wrześnią. W Jastrzębnikach skręca się w prawo przez okazałą bramę do parku. Znajduje się tu XIX - wieczny dwór. Szlak opuszcza park, skręca w lewo i drogą asfaltową prowadzi przez wieś, przecina skrzyżowanie z wyżej wspomnianą szosą (6,8 km) i biegnie na zachód schodząc w dolinę Prosny. Tu asfalt kończy się i dalej biegnie drogą piaszczystą w lewo (na południe) w kierunku zabudowań. Prosna stanowi granicę między powiatami kaliskim i pleszewskim. Na rzece znajduje się jaz, po którym przebiega szlak (8,6 km) i wkracza na teren gminy Gołuchów. Jesionową aleją wśród pól, początkowo na zachód, później na północ i znów na zachód, opuszcza szeroką dolinę. Na jej górnej krawędzi skręca w prawo ku widocznym zabudowaniom wsi Jedlec. Tutaj znajduje się jedyna w tej części Wielkopolski szachulcowa budowla sakralna - kościół pw. św. Floriana z połowy XVIII wieku (12,5 km). Na filarze bramy widnieje tablica żeliwna z 1883 roku, upamiętniająca 200rocznicę bitwy pod Wiedniem. Identyczna znajduje się między innymi przy kościele w Tursku.

Szlak prowadzi dalej drogą przez wieś. Przy skrzyżowaniu mija po lewej dawną gospodę "Pod Księciem Józefem" z widoczną podobizną J. Poniatowskiego w medalionie oraz pomnik pamięci ofiar obu wojen światowych z figurą Chrystusa (13,7 km). Po około 1,5 km szlak doprowadza do Gołuchowa i ulicami Biberona, Jarmickiego i Borowskiego (obok Domu Pracy Twórczej) do wschodniego wejścia na teren parku zamkowego, gdzie się kończy (16,0 km).

Szlak ma charakter krajobrazowo - historyczny. Jego pomysłodawcy - Grażyna Adamin, Piotr Wencfel - i wykonawcy chcą stworzyć sieć szlaków rowerowych doprowadzających do drewnianych kościółków, dość gęsto rozsianych w okolicy Kalisza. A wszystko po to, by ułatwić turystom - kolarzom zdobywanie, będącej w opracowaniu, regionalnej odznaki krajoznawczej "Drewniana architektura sakralna diecezji kaliskiej."

Piotr Wencfel