Znakowane szlaki piesze okolic Kalisza

"Niebieskim" do Gołuchowa

Szlak rozpoczyna się przy siedzibie Oddziału PTTK w Kaliszu przy ul. Targowej 2, skąd wraz ze szlakiem zielonym dochodzi do ul. Narutowicza. Tu skręca w prawo (zielony w lewo). Prowadząc ul. Wodną, przekracza most na Prośnie i lewym brzegiem rzeki pod następnym mostem (al. Wojska Polskiego) dochodzi do ul. Sadowej, docierając do osiedla Ogrody. Wznosi się na skarpę i mija (po lewej) ogrodzenie szpitala nr 2 (1,7 km). Po chwili przekracza ul. Stanczukowskiego (w dolinie) i górną krawędzią skarpy - najpierw ścieżką, a później polną drogą - dochodzi do ogrodzenia cmentarza komunalnego. Odtąd szlak prowadzi wśród zadrzewień (po prawej polna i łąki), po minięciu boiska opuszcza dolinę Prosny i skręcając w lewo, wznosi się wzdłuż brzozowej alei. Skręca w prawo i skrajem lasu doprowadza do zabudowań gospodarczych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian i kościoła w Kościelnej Wsi (6,2 km). Ulicami Kościelną i Zieloną schodzi ponownie w szeroką dolinę rzeki, skręca w lewo i drogą polną wiedzie napółnoc (brak znaków !), dochodzi do gospodarstwa i za nim skręca w lewo w drogę wysadzaną wierzbami. Po około 1 km szlak mija po lewej teren cmentarza (10,5 km) i wkracza do wsi Kuchary. Mija po prawej dwór XIX - wieczny, park i XVII - wieczny drewniany kościół. Przy skrzyżowaniu z szosą z Kalisza do Poznania (11,8 km) skręca w prawo, po 200 m w lewo i drogą polną zmierza w kierunku lasu. Tu łączy się ze szlakiem żółtym, prowadząc dalej do głazu narzutowego zwanego Kamieniem św. Jadwigi (15,2km). Kilometr dalej (już samotnie) mija po prawej mogiły pomordowanych w czasie ostatniej wojny. Ponownie łączy się ze szlakiem żółtym, przekracza drogę asfaltową (po lewej ośrodek wypoczynkowy) i dochodzi do szosy Kalisz - Poznań. To już Gołuchów; po 700 m ul. Zamkową doprowadza do bramy zespołu zamkowo - parkowego (18,8 km).

Piotr Wencfel