Znakowane szlaki piesze okolic Kalisza

"Czerwonym" do Ołoboku

Szlak liczący 22 km rozpoczyna się w dzielnicy Kalisza - Winiarach (dojazd z centrum autobusami KLA nr 1, 11, 11A), przed zakładami spożywczymi. Tu bierze też początek szlak żółty " Doliną Swędrni" do Pólka. Ulicą Mazowiecką wzdłuż ogrodzenia zakładów szlak prowadzi do lasu, w którym pomnik ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej (0,9 km), przecina bocznicę kolejową i prowadzi drogą leśną na południe do torów kolejowych. Skręca w lewo do przejazdu kolejowego na linii Kalisz - Zduńska Wola. Tuż za nim krzyżuje się ze szlakiem zielonym z Kalisza do Chełmc (2,5 km). Po chwili opuszcza las i prowadzi koroną zapory na Pokrzywnicy i utworzonym na niej zbiornikiem retencyjnym. Na skrzyżowaniu skręca się w prawo (po lewej zaczyna się wieś Szałe - tablica), po czym w lewo na drogę piaszczystą (w pobliżu siedziba nadleśnictwa Kalisz) do skraju lasu.Tu w lewo, przez las i mostek nad strumykiem, doprowadza do ścieżki zdrowia i asfaltówki na skraju wsi Wolica (5,4km). Ponownie lasem mijając kilka okazów dębów, szlak wznosi się łagodnie. Na chwilę wynurza się z lasu (widoczne wieże w Chełmcach), by ponownie do niego wejść. Zakręt w prawo w obniżenie (po deszczach może być wilgotno) i w lewo; wzdłuż siatki ogrodzeniowej strzelnicy dochodzi do szpitala przeciwgruźliczego w Wolicy (pętla autobusu KLA nr 3B) - dotąd 7 km. Drogą żużlową wzdłuż ogrodzenia tegoż szpitala na wschód, po czym skręca w prawo, a przy zabudowaniach w lewo (nikła ścieżka przez młodnik sosnowy i olszynę - tu w prawo) i wyprowadza nas na pola, przyjmując kierunek południowy.

Przy zabudowaniach wsi Borek skręca w lewo (strumyk), po około 400 m w prawo (między gospodarstwami), wiedzie wśród pól (po lewej lasek) do drogi wsi Stobno (9,8 km), którą dochodzi do szosy asfaltowej (11 km). Opodal znajduje się sklep spożywczy i przystanek PKS (wiele kursów na trasie Kalisz - Brzeziny oraz komunikacja prywatna). Połowa trasy za nami. Po około 500 m wędrówki asfaltówką (na wprost) szlak skręca w lewo w kierunku widocznych zabudowań, po czym wkracza w las i osiąga dawny przysiółek Sobocin Kol., obecnie należący do Józefowa (14,2 km). Piaszczystą drogą przez pola w las.

Przy gospodarstwie skręca w prawo, mija potok Kiełbaśnicę i nadal leśną drogą prowadzi na zachód. Mija po lewej moczary, po prawej gajówkę, opuszcza las i wkracza do wsi Zadowice. Na skrzyżowaniu (17,8 km; sklep, przystanek komunikacji prywatnej i PKS z Ołoboku do Kalisza) skręca w lewo, pod górkę, na skraju lasku w prawo. Przy krzyżu prosto, w dolinę Prosny, obok potężnego dębu, wśród pól w kierunku widocznej już wieży kościelnej w Ołoboku. Chwilami towarzyszy nam rów (z lewej); szlak przekracza potoki dochodzi do drogi asfaltowej. Tu skręca w prawo, przekracza most na Prośnie i dociera do zabudowań wsi Ołobok. Skręca w prawo w ul. Brylińskiego, mija po prawej szachulcowy budynek dawnej olejarni i dochodzi do zespołu poklasztornego cysterek w Ołoboku. Godny zwiedzenia zabytek zasługuje na osobny artykuł, gdyż w kilku zdaniach nie sposób zawrzeć historii cennego obiektu, wciąż mało wyeksponowanego na turystyczno - krajoznawczym szlaku Wielkopolski. Tu też ma początek szlakzielony przez Kotłow i Antonin do Odolanowa.

Piotr Wencfel