PTTK o/Kalisz

Oferta turystyczna

Z przewodnikiem po Kaliszu

Szanowni Turyści!

Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego proponuje Państwu zwiedzanie Kalisza (i okolic) z naszymi przewodnikami, którzy zdali egzamin przewodnicki i posiadają uprawnienia państwowe (zgodnie z poprzednimi - rygorystycznymi - jak i obecnymi liberalnymi) regulacjami prawnymi.

Więcej: posiadają oni wielką wiedzą, doświadczenie oraz umiejętność jej przekazania.

Zapraszamy więc do skorzystania z naszej oferty statutowej!

Opłata za usługę przewodnicką (od 1 stycznia 2015 r.):

  • do 4 godz. - ryczałt: 200 zł (brutto)
  • każda następna rozpoczęta godz. 50 zł (brutto)

Uwaga!

Zasady wejścia na wieżę ratuszową określa odrębny regulamin.

Nadto informujemy, iż można skorzystać z usług naszych przewodników i pilotów wycieczek przy prowadzeniu wycieczek ( w tym imprez statutowych PTTK etc.) na terenie całej Polski . Cena tej usługi jest uzgadniana między Organizatorem a Oddziałem PTTK i zależy m.in. od czasu trwania imprezy oraz od oczekiwań Organizatora.

Kontakt z nami:

Kaliski Oddział PTTK im Stanisława Graevego
ul. Targowa 2
62-800 Kalisz
tel./fax 062 598-24-33
tel. kom. 509-360-171

E-mail:

info@pttk.kalisz.pl
pttk.kalisz@poczta.fm